Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

DevOps Teams, Agil planering för företag, Produkter & Verktyg, Skift från projekt till produkt, Hantering av värdeströmmar

Announcing ‘Project to Product’ book and the Flow Framework™

Publicerad By Mik Kersten
Announcing ‘Project to Product’ book and the Flow Framework™

I’m delighted to announce that my book Project to Product will be released at the DevOps Enterprise Summit 2018 (Las Vegas), on Oct 22, 2018.

As startups disrupt every market and tech giants pull further ahead of entrenched businesses, the majority of enterprise IT organizations are facing an existential crisis. Either they quickly become much better at software delivery, or they risk becoming a digital relic.

Mastering large-scale software delivery will define the economic landscape of the 21st century, just as the mastery of mass production defined the landscape in the 20th. Unfortunately, business and technology leaders are woefully ill-equipped for the Age of Software because they are using management paradigms from past technological revolutions. While technologists adopting DevOps and Agile have already made the transition, the gap between modern technical practices and the business has only widened in the process. We need a new approach in order for the majority of the world’s organizations to thrive in this new age.

‘Project to Product’ will be released at the DevOps Enterprise Summit 2018 (Las Vegas), on Oct 22, 2018. You can pre-order now by clicking on the front cover.

Project to Product provides leaders with the missing framework needed to create a Value Stream Network — the technology equivalent of an advanced manufacturing line that comprises thousands of IT professionals.

Leading up to the publication of the book in October, every two weeks I will be blogging some of the core concepts that lead to the creation of The Flow Framework™, as well as highlighting conference presentations, book signings and other events I will be involved in.

If you are interested in following this journey, please sign up to my newsletter and stay in touch.

Visit my Project to Product site to learn more about my boor or visit the IT Revolution website where you will also find a host of other compelling books about best practice for IT organizations.

Relaterade inlägg

Skrivet av Mik Kersten

Mik Kersten började sin karriär som forskare på Xerox PARC där han skapade den första aspektorienterade utvecklingsmiljön. Han var sedan pionjär i integrationen av utvecklingsverktyg med Agile och DevOps som en del av sin doktorsexamen i datavetenskap vid University of British Columbia. Mik grundade Tasktop utifrån den forskningen och har skrivit över en miljon rader öppen källkod som fortfarande används idag, och han har tagit sju framgångsrika produkter med öppen källkod och kommersiella produkter till marknaden. Miks erfarenheter av att arbeta med några av de största digitala omvandlingarna i världen har fått honom att identifiera den kritiska bristen på kontakt mellan företagsledare och tekniker. Sedan dess har Mik arbetat med att skapa nya verktyg och ett nytt ramverk - Flow Framework™ - för att koppla samman nätverk för värdeskapande av programvara och möjliggöra övergången från projekt till produkt. Mik bor med sin familj i Vancouver, Kanada, och reser världen över för att dela med sig av sin vision om att förändra hur programvara byggs. Han är författare till Project To Product, en bok som hjälper IT-organisationer att överleva och blomstra i programvarans tidsålder.