Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av projektportföljer, Vision och trender

Nio viktiga ingredienser för att skapa värde för PMO- framgång

Höjdpunkter från A Seat at the Table: Att hålla ditt PMO relevant

Publicerad Av Elsa Dithmer
Nio viktiga ingredienser för att skapa värde för PMO- framgång

PMO-succé handlar inte längre bara om att genomföra projekt. Dagens projekt- och programledningskontor (PMO) har till uppgift att skapa strategiskt värde för att öka intäkterna och förbättra kundupplevelsen samt produkter och tjänster.

Istället för att bara fokusera på att underlätta portföljhanteringen måste de också sträva efter att uppnå organisationens mest kritiska mål. Genom att samarbeta effektivt med verksamheten och viktiga intressenter kan de skapa värde och upprätthålla organisationens strategi och kompetens.Nine Key Ingredients for PMO Success

Vilka är då ingredienserna som bidrar till en lyckad PMO? Här är fyra av nio exempel från "A Seat at The Table": Keeping Your PMO Relevant" av den bästsäljande affärsförfattaren Jerry Manas:

  1. Fokusera på resultat/mål/kunder - Använd affärsfrågor för att hjälpa till att fastställa och driva portföljhanteringsfunktioner som är kopplade till slutliga resultat och fördelar. På så sätt kan du hjälpa till att anpassa organisationen till kundernas och affärsintressenternas behov. Det är viktigt att du talar både chefernas och kundernas språk.
  2. Ledningens engagemang - Brist på ledningens engagemang är en av de främsta orsakerna till att PMO-initiativ misslyckas. Det är viktigt att se till att cheferna använder data från rapporter och system och att de aktivt engagerar sig i nya metoder. Det är också viktigt att se till att cheferna har tillräcklig insyn med hjälp av instrumentpaneler och analyser för att kunna fatta effektiva beslut och korrigera kursen.
  3. Inkludering framför efterlevnad - I stället för att vara metodpolisen bör du använda kapaciteter och resultat för att engagera människor i förbättringsarbetet och ge större kundnöjdhet. Det kommer att löna sig i längden.
  4. Riktlinjer/checklistor framför regler - Uppmuntra användningen av riktlinjer och checklistor där det är möjligt för att minimera godkännande och byråkrati. Om det finns för många regler kan det sakta ner processen.

Om du tycker att det här är intressant har vi skapat ett fuskblad som listar alla Nine Key Ingredients for PMO Success.

Arbets- och resurshantering är nu

Relaterade inlägg

Skrivet av Elsa Dithmer

Elsa Dithmer tog examen från University of Texas i Austin med en BA i spanska och portugisiska. Hon är en passionerad och väl avrundad marknadsförare som alltid har en energisk, kreativ och allt är möjligt attityd till program för att driva efterfrågan, vårda och behålla marknadsföringen. För närvarande fokuserar jag på program för Innotas från Planview.