Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Work Management för team

4 Benefits of Kanban Project Management

Publicerad Av Maja Majewski

Som projektledare spenderar du förmodligen en stor del av din tid på att försöka få en tydlig bild av projektets aktuella status. Mellan kalkylblad, e-post och möten är du ständigt i färd med att tolka och vidarebefordra information till olika intressenter och teammedlemmar. Kanban-projektledning är en mycket visuell metod som ger projektledare den synlighet du behöver för att leverera arbete i tid, inom budget och värde.

Vad är Kanban-projektledning?

Kanban-projektledning hjälper dig att utnyttja kraften i visuell information genom att använda klisterlappar på en whiteboardtavla för att skapa en "bild" av ditt arbete. Genom att se hur ditt arbete flyter inom din unika process kan du inte bara kommunicera status utan också ge och ta emot en kontext för arbetet. Många team vill komma igång med Kanban genom att öva på en fysisk whiteboard, men de flesta team och organisationer går över till Kanban-programvara för projekthantering för att möjliggöra insyn på portföljnivå.

Kanban-programvara för projekthantering kan användas på grupp-, projekt- och portföljnivå och ger alla de insikter de behöver för att hålla sig informerade och leverera snabbare. Fortsätt läsa för att lära dig mer om Kanban-projektledning och hur Kanban kan ge dig den synlighet du behöver för att kontrollera kaoset.

Fördelar med Kanban för projektledare

Synlighet för statusinformation i realtid

När Kanban används i flera team ger Kanban projektledare möjlighet att få statusinformation i realtid. Istället för att lägga tid på att försöka sammanställa information från otaliga källor kan du se allt du behöver för att hantera initiativ på ett ställe, i realtid, utan att du behöver göra något extra manuellt arbete.

Kapacitet att skapa mer värde

I Planview AgilePlace kan du utforma dina Kanban-tavlor så att de visuellt meddelar dig när det finns en flaskhals eller en blockerare i din process, eller om någon i ditt team är överbelastad. Du kan också aktivt begränsa mängden arbete som utförs vid varje given tidpunkt, för att minska kontextbytet och öka hastigheten på värdetillförsel.

För projektledare innebär den här typen av insyn att du kan hålla arbetet igång och omedelbart ingripa om du ser några problem, i stället för att vänta på att någon ska rapportera problemen till dig.

På så sätt kan du ge mer värde åt dina team genom att ta bort allt som blockerar framstegen i de initiativ som du hanterar.

Datainsamling för processförbättring

Ledningsgurun Peter Drucker sa: "Du kan inte styra det du inte mäter". Genom att använda ett Kanban-projektledningsverktyg som Planview AgilePlace samlar du automatiskt in data om hur du arbetar, vilket gör att du kan hantera dina processer bättre.

Detta gör det möjligt för dig att tillämpa Kanban-konceptet kontinuerlig förbättring - eftersom du och dina team kan arbeta tillsammans för att förbättra processerna för maximal värdetillförsel när ni har delad insyn i hur arbetet utförs.

Bättre kommunikation med intressenterna

Delad synlighet hjälper dig också att kommunicera bättre med viktiga intressenter. Med hjälp av ett Kanban-projektledningsverktyg som Planview AgilePlace kan projektledare ge chefer och andra intressenter en överblick över strategiska initiativ. Med en tydligare förståelse för hur arbetet flyter genom organisationen kan intressenterna fatta smartare och mer hållbara strategiska beslut för företagets räkning.

Kanban för projektledare: Läs mer

Projektledning är svårt, men Kanban kan hjälpa till. Om du vill veta mer om hur Kanban-verktyg för projektledning kan göra det möjligt för projektledare att kommunicera bättre med team och intressenter, använda data för att fatta beslut och bli katalysatorer för processförbättringar inom din organisation rekommenderar vi följande resurser:

Relaterade inlägg

Skrivet av Maja Majewski