Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Skift från projekt till produkt, Hantering av värdeströmmar

Att navigera i övergången från projekt till produkt: En karta för framgång 

Lär dig hur du navigerar i omvandlingen från projekt till produkt med denna omfattande färdplan för affärs- och teknikledare.

Publicerad Av Michelle Wong
Att navigera i övergången från projekt till produkt: En karta för framgång 

I den dynamiska teknikvärlden, där förändringstakten är obeveklig och kravet på smidighet inte är förhandlingsbart, hur säkerställer företagen att de är på rätt väg mot framgång? Hemligheten ligger i att övergå från en projektorienterad managementstrategi till en produktcentrerad modell. Det är ett paradigmskifte som utlovar kortare time-to-market, ökad flexibilitet och ett orubbligt fokus på att leverera värde. Men resan är full av utmaningar.  

Trots att initiativen inleds med orubblig entusiasm, rapporterar McKinsey att de ofta förlorar ungefär 42 procent av sitt beräknade värde när de går vidare till senare implementeringsfaser och långsiktig hållbarhet. Omfattningen av ineffektivitet och slöseri som genereras när organisationer genomgår övergången kräver omedelbar uppmärksamhet från affärs- och teknikledare.  

Från projekt till produkt: A Step-By-Step Guide for Organizational Transformation erbjuder en detaljerad steg-för-steg-plan för att göra resan enklare för företag som vill genomföra denna omvandling. Denna guide är inriktad på att hjälpa organisationer att hantera de hinder och maximera de möjligheter som detta skifte innebär, och är en viktig resurs för affärs- och teknikledare som deltar i mjukvaruleveranser. Nedan får du en smygtitt på innehållet, men för en djupare inblick kan du läsa den kompletta guiden

En 7-stegsguide för omvandling av projekt till produkt 

Tänk på övergången från projekt till produkt som att förbereda sig för att bestiga ett berg. För att lyckas behöver du en väldefinierad väg, rätt verktyg och experthjälp. Den här guiden använder en liknande strategi och delar upp omvandlingen i sju strukturerade steg, som vart och ett erbjuder värdefulla fördelar för din organisation.   

  1. Anpassa din organisation: Före varje resa behöver du en karta. Att skapa klarhet kring mål och tidsramar, säkra ledningens stöd och definiera mätetal anger riktningen. 
  1. Bygg rätt team: När vägen är utstakad behöver du ett team som är tvärfunktionellt, flexibelt och som handleds av erfarna ledare. 
  1. Planera effektivt: Detta omfattar budgetrutiner, en kartläggning av nuvarande och önskad status samt den praktiska tillämpningen av kontinuerligt lärande i den dagliga verksamheten. 
  1. Förfina din roadmap: Flexibiliteten i att använda en iterativ metod gör det möjligt för organisationen att se över och förbättra produktkartor genom kontinuerliga feedbackloopar. 
  1. Definiera er kultur: Främja en produktorienterad kultur där styrmodeller definieras och kunskapsdelning och kontinuerligt lärande främjas. 
  1. Förbered för förändring: Robust förändringshantering omfattar omfattande utbildning, effektiv kommunikation och gradvis skalning för att möjliggöra hållbar tillväxt samtidigt som störningar minimeras. 
  1. Bekräfta och fira framsteg: Det är viktigt att uppmärksamma milstolpar, team och individuella bidrag till omvandlingens framgång, eftersom även små vinster ger värdefulla möjligheter till feedback. 

Genom att följa dessa fördefinierade steg kan organisationer på ett holistiskt sätt hantera de mångfacetterade utmaningar som finns i omvandlingen från projekt till produkt, minska potentiella risker och maximera chanserna till ett framgångsrikt resultat.  

Dessa steg omfattar alla viktiga aspekter av en organisations verksamhet, från anpassning och planering till kultur och förändringshantering. Eftersom varje steg bygger på det föregående underlättar de tillsammans en sömlös övergång och ser till att ingen viktig aspekt förbises. Genom att ta hänsyn till omvandlingens strategiska och operativa dimensioner säkerställer man dessutom att förändringen är hållbar och djupt rotad i organisationens DNA.  

För att påskynda övergången från en projektorienterad till en produktcentrerad modell kan man inte nog understryka vikten av att välja rätt verktyg och utnyttja kunskaperna hos dem som har lyckats med denna övergång. I följande avsnitt fördjupar vi oss i strategier för att välja de bästa verktygen för din situation och få tillgång till nödvändig expertis för att påskynda din förändringsresa och säkerställa att den blir framgångsrik. 

Verktyg & Expertis: Katalysatorer för framgång 

Den gamla debatten om att bygga internt kontra att utnyttja kommersiella standardlösningar kräver noggrant övervägande. Detta är ingen enkel uppgift, eftersom konkurrerande prioriteringar som kostnader, effektivitet, skalbarhet och säkerhet kräver synpunkter från företagsledare och processägare i hela organisationen.  

Även om det kan finnas vissa fördelar med en in-house-lösning är de i allmänhet små jämfört med kommersiella standardlösningar, särskilt på lång sikt, när stabilitet och skalbarhet blir allt viktigare för en organisation.  

Oavsett vilken typ av lösning som väljs kommer organisationen att behöva expertis som kan ge råd om hur man navigerar genom omvandlingen på ett smidigt sätt. Att välja rätt kombination av verktyg och expertis är ett beslut som sätter kursen för organisationens förändringsresa. 

Att välja rätt teknikpartner 

Att ha en teknikpartner som går i linje med organisationens strategiska vision kan påskynda omvandlingen avsevärt. Rätt partner erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och lösningar som är skräddarsydda för att ge end-to-end-visibilitet i kritiska mätvärden som flödesmätning och integration mellan verktygskedjor. Detta är avgörande för att sammanföra tvärfunktionella team och skapa en gemensam vision.  

Det finns en uppsjö av standardverktyg och standardlösningar. Även om detta ger många valmöjligheter kan det också skapa förvirring. Ett strategiskt partnerskap med rätt teknikleverantör kan lindra denna utmaning och säkerställa att organisationer använder lösningar som är trendiga tillsammans med kritiska affärsresultat för att säkerställa en smidig och effektiv övergång. 

Nästa steg i omvandlingen från projekt till produkt 

Övergången från en projektcentrerad till en produktcentrerad strategi är inte längre ett val; det är absolut nödvändigt för organisationer som vill förbli konkurrenskraftiga i dagens ständigt föränderliga tekniklandskap. Trots utmaningarna längs vägen gör de transformativa resultaten det till ett viktigt projekt för organisationer som vill framtidssäkra sin verksamhet.  

För att ge dig ut på denna resa med tillförsikt och säkerställa att den blir framgångsrik bör du läsa den omfattande guiden From Project to Product: A Step-By-Step Guide for Organizational Transformation för att göra övergången så smidig som möjligt och säkra din organisations plats i den digitala framtiden. 

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösning för värdeflödeshantering för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på ämnen som rör digital omvandling, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.