Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Anti-management: Hur man kan släppa på tyglarna utan att förlora kontrollen

Publicerad By Team AdaptiveWork

Vi har redan tittat närmare på framtiden för management, eller ska vi säga "anti-management"? Detta innebär att man måste göra sig av med de bojor och begränsningar som traditionella ledningsstrukturer och hierarkier innebär, vilket kan hämma innovation och placera beslutsfattandet i händerna på personer som kanske inte vet så mycket om det de beslutar om.

Många stora globala företag, t.ex. Toyota och Johnson & Johnson, har anammat en anti-managementfilosofi som går ut på att decentralisera beslutsfattandet och ge de personer som är bäst lämpade att fatta besluten befogenheter genom ett stödjande ledarskap.

Det är dock inte lätt att omvandla en organisation så att den fungerar med en sådan flexibel och decentraliserad struktur, och det krävs betydande ledarskapsförmåga för att övergången ska bli framgångsrik. Här är några bra sätt att börja.

Hur man omsätter anti-management i praktiken

  1. Ge människor ett syfte.

I mer traditionella ledningshierarkier kan teammedlemmarna känna att de definitivt befinner sig längst ner i pyramiden, att de förväntas göra exakt som de blir tillsagda och att de arbetar under en övervakares vaksamma ögon - med andra ord, att de bara är nödvändiga kuggar i ett större maskineri. Det är förståeligt att det enda målet då är att de ska ta sig uppåt på stegen och bort från den nedre stegen, snarare än att ta risker eller göra förbättringar på den nivå de befinner sig på.

Anti-management utmanar detta genom att fokusera på syftet, oavsett om det är på organisations-, grupp- eller individnivå. Alla anställda har ett värde och ett bidrag som sträcker sig längre än till att bara utföra arbetsuppgifter, och ett av de viktigaste av dessa är mottagande och överföring av information, antingen utifrån och in (dvs. från kunder till organisationen) eller genom att dela med sig av kunskap och erfarenhet av interna processer. Genom ett stödjande ledarskap kan organisationer förbättra personalens välbefinnande och självförtroende samt generera större värde per anställd genom att erkänna och stödja idén om ett universellt syfte.

  1. Fokusera på anpassning snarare än på resultat.

Finansiell rapportering och de ständiga uppdateringarna och fokuseringen på siffror kan lätt bli en virvelström av siffror där inget annat spelar någon roll. Som många organisationer har förstått, om du håller dig i linje med företagets mål, kommer siffrorna att följa med. Även om budgetfrågorna är nödvändiga för att skapa en strategi kan de bli en rutin som bara används för att täcka upp för folk, samtidigt som de kväver verklig innovation.

Företagets mål måste alltid vara det viktigaste, och anti-management främjar en miljö där ledarskapet fokuserar på att uppnå mål och målsättningar i stället för att bara bli en övning i siffror.

  1. Workshop om vad självstyrning innebär och hur ledningen underlättar det.

Om man övergår till en radikalt annorlunda ledningsstruktur kommer naturligtvis inte bara ledarskapsförmågan hos de ansvariga att sättas på prov, utan också gruppmedlemmarnas förmåga att ta mer kontroll över sin verksamhet. Under förändringsprocessen är det därför viktigt att samla gruppmedlemmarna och beskriva vad större självstyrning faktiskt innebär. Till exempel kommer det förmodligen att innebära mindre rapportering, men också mer initiativtagande. Samtalen förändras från "Ska jag ringa AB Supplies för att följa upp deras kampanjdata" till "Jag ringde AB Supplies om deras kampanjdata, jag tycker att vi ska vidta X åtgärder, vad tycker du?".

Detta nya tillvägagångssätt kan vara skrämmande men i slutändan givande för alla parter om det följs på ett effektivt sätt. Att samla teamet och gå igenom problem och riktlinjer ger också ledningen möjlighet att ta till sig sin nya roll, nämligen att vara en facilitator snarare än en direktör/övervakare. Deras mål är att hjälpa personalen att uppnå sina bästa resultat, snarare än att tala om för personalen vad som ska uppnås.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

Att genomföra anti-management innebär att man antar en mer flexibel förvaltningsram, där varje del har befogenhet att fatta beslut och förmedla information. Detta kräver kommunikations- och förvaltningsprogram som kan hantera dynamiska projektjusteringar och underlätta kommunikation och samarbete längs otraditionella linjer.

För att hålla jämna steg med de snabba förändringarna i hur ledningen sker har Planview AdaptiveWork tagit till sig sina filosofier. Våra team vet exakt hur ledningsverktyg måste fungera för att anti-management ska fungera. Om du vill veta hur vi bidrar till revolutionen mot management kan du prata med vårt team här för att ordna en live-demonstration.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork