Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Agil programhantering

Agila gruppnamn: Vad finns i ett namn?

Publicerad Av Leyna O'Quinn
Agila gruppnamn: Vad finns i ett namn?

I traditionella organisationer behöver team inte tänka så mycket på sitt teamnamn, eftersom det vanligtvis definieras av deras funktion: Marknadsföringsteam, säljteam osv. Men namn på agila team? De kräver lite mer eftertanke.

Att välja ett unikt Agile teamnamn kan vara en rolig och kreativ övning som bidrar till att stärka teamets identitet och Agile-värdena. Men hur väljer du ett namn som passar ditt team - och varför är det viktigt? Låt oss dyka in.

Vad ingår i ett namn på ett agilt team?

Låt oss först tala om varför det är viktigt att välja ett namn för ditt Agile-team.

Eftersom agila team är tvärfunktionella är teamnamnen inte lika självklara som de kan vara i traditionella organisationer. Det är inte lika bekvämt att ha team som är anpassade till en viss funktion, till exempel marknadsföring, försäljning, utveckling osv. Istället har du tvärfunktionella team som består av personer med olika färdigheter.

Dessa personer arbetar tillsammans av en anledning - för att skapa mer värde och ge dina kunder en bättre upplevelse. Men utan ett namn för ett agilt team för att stärka deras syfte och identitet som team kanske de inte automatiskt känner sig lika kopplade till sina teammedlemmar som de skulle göra i ett team av personer med liknande bakgrund och färdigheter.

Om du tar dig tid att brainstorma teamnamn och definiera teamets identitet som team kan det hjälpa dig att ena ditt Agile-team kring ett gemensamt uppdrag.

Det kan finnas mer än ett Agile-team som utför en liknande funktion inom din organisation - till exempel kan du ha ett sälj- och marknadsföringsteam som fokuserar på amerikanska kunder och ett liknande team som fokuserar på kunder i Mellanöstern och Europa.

Om namnet på ditt agila team väljs på rätt sätt kan det hjälpa andra i organisationen att skilja mellan agila team och fungera som en kortfattad beskrivning av vad teamet gör och varför.

Välja ett namn för ditt agila team

Det finns många olika sätt att välja ett namn för ditt Agile-team. Det viktigaste är att du gör detta till en samarbetsövning mellan alla medlemmar i ditt team! Ni går miste om ett bra tillfälle att knyta band om en person väljer namnet för hela laget.

Boka tid i din kalender för att göra en brainstorming om teamets namn. Se till att alla i ditt Agile-team kan delta!

Det kan vara bra att börja med att brainstorma ord och termer som är meningsfulla för ditt team. Du kan börja med alla identifierande egenskaper hos ditt team, t.ex. geografiskt läge, område du betjänar, bransch du betjänar osv.

Kanske består ditt team enbart av kvinnor eller så delar ni alla en kärlek till hundar. Allt som förenar er som lag kan användas för att hitta ett lagnamn, så länge det inte utesluter någon.

Det är också viktigt att komma ihåg att även om Agile-gruppnamn kan vara fåniga och roliga ska de ändå vara professionella. Även om vissa gruppmedlemmar kan tycka att de är roliga, kan gruppnamn som är olämpliga eller suggestiva vara obehagliga för alla gruppmedlemmar.

Efter att ha brainstormat några allmänna gemensamma nämnare för ert team kan ni brainstorma några Agile-termer som är relevanta eller meningsfulla för ert arbete. Här är några som kan inspirera dig till brainstorming:

 • Agile
 • Eftersläpning
 • Cadence
 • Epic
 • Upprepningar
 • Kanban
 • Programägare
 • SAFe
 • Scrum
 • Sprint
 • Stå upp
 • Velocity

För fler agila termer, kolla in vår Agile-ordlista!

Nu när du har en lång lista med potentiella ord som kan ingå i ditt Agile-teams namn kan du ägna lite tid åt att försöka hitta kombinationer för att bilda ditt teamnamn! Tänk på att alla inte tänker bäst under press - så du kan överväga att dela upp brainstormingen i två sessioner för att ge alla en chans att sätta sig in i idéerna och låta sin kreativitet komma till sin rätt.

När ni har en lista med potentiella lagnamn kan ni rösta om dem! En Kanban-tavla kan vara ett bra verktyg för att gå igenom och rösta om potentiella teamnamn. Be varje medlem i teamet att "tilldela" sig själv de namn som de vill rösta om. Det kort (lagets namn) som har flest röster vinner!

Slutligen: Iterera!

Agila team är tänkta att vara långlivade, men det betyder inte att de inte utvecklas med tiden. Ni kanske väljer ett namn för ett agilt team baserat på ett internt skämt, men ett år senare kommer nya medlemmar som inte känner sig delaktiga. Om ditt namn börjar kännas gammalt, gör Agile-grejen: försök!

Om teamets syfte, funktion eller sammansättning förändras med tiden kan du göra en ny brainstorming om teamnamn för att välja ett nytt Agile-teamnamn som korrekt återspeglar teamet. Se bara till att informera andra i din organisation om denna förändring.

Lycklig namngivning!

Relaterade inlägg

Skrivet av Leyna O'Quinn Strategist för innehåll

Leyna O'Quinn är certifierad Scrum Master och certifierad SAFe Agilist. Hon har förvaltat Planviews bloggstrategi i mer än 7 år. Hon skriver om portfölj- och resurshantering, lean och agil leverans, projektsamarbete, innovationshantering och företagsarkitektur. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att skriva om teknik, industritrender och bästa praxis. Hon har en Bachelor of Science i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring.