Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av produktportföljen, Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering

Upcoming Portfolio Management Conferences – Enrich Consulting

Publicerad By Dr. Richard Sonnenblick

Conferences provide an opportunity to network with your peers, learn about best-practices, and realize that we all face common challenges when making tough portfolio decisions.

Once upon a time, portfolio and resource planning conferences were a seasonal affair, with options available throughout the fall. Now there are events year-round; even if they are all on the East Coast. Here’s our tally of conferences taking place for the rest of 2018.

Fleming’s Project & Portfolio Management for Pharma and Biotech will take place May 22-23 in Philadelphia. Fleming runs a good conference, with panel discussions and lots of networking time.

Fast on its heels, the EBCG Medical Device 3P Forum is happening in Berlin on May 24-25. This is one of the few portfolio events that focuses on medical devices, and is a great place to network with others managing R&D portfolios in the device industry.

Looking for a conference in the summer? Q1Productions’ Pharmaceutical Portfolio Management Optimization is taking place July 23-24 in Philadelphia.

CHI’s Portfolio and Strategic Resource Management conference will take place in Philadelphia October 22-24. This conference is over three days, enabling deeper treatment of both PPM and PMO issues.

Did we miss one? Let us know and we’ll add it.

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.