Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Customer Success

En framgångshistoria från den verkliga världen: Världsbankkoncernen levererar ökat affärsvärde med Application Portfolio Management

Publicerad By Cetiera Carmona

The World Bank Group Delivers Increased Business Value with Application Portfolio Management

Världsbanken har som uppdrag att utrota extrem fattigdom genom att minska andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom med tre procent till 2030 och att främja delat välstånd genom att öka inkomsterna för de fattigaste 40 procenten av befolkningen i varje land. Gruppen enterprise architecture behövde en lösning för att hantera applikationsportföljen för att hjälpa Världsbanken att uppnå detta mål.

Världsbanken Planview Case Study

Den här bloggen ger en sammanfattning av den senaste fallstudien på och delar med sig av de utmaningar som Världsbanken stod inför, deras tillvägagångssätt för att förbättra och några av de fördelar de fick efter att ha implementerat Planviews lösning för kapacitets- och teknikhantering.

About the World Bank Group

Founded in 1944 as a single institution, the World Bank has since expanded into a group of five development institutions made up of 189-member countries with an overarching mission: end extreme poverty and boost shared prosperity worldwide. The World Bank Group is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world. In 2015, it committed $60B in loans, grants, equity investments and guarantees to partner countries and private businesses.

Challenge: Align the Application Portfolio to Business Needs

Världsbanksgruppens IT-avdelning förvaltar ungefär 29,000 datorer globalt, mer än 5,000 servrar och 35 miljoner dokument i arkiv. Världsbanken hade så många tillgångar att hantera att den saknade en enda fullständig lista över alla applikationer, och än mindre en särskild process för hantering av applikationsportföljer (APM).

Utan en företagsöversikt över infrastrukturen fanns det inget sätt att hantera tillgångarna. Företagsledarna kunde inte fatta välgrundade beslut om vilka applikationer som var en motiverad investering, vilka som behövde uppgraderas eller läggas ned och hur de kunde underhållas bättre. Att analysera effekterna av att lägga till en applikation i portföljen eller förbättra en befintlig applikation gjordes också manuellt och var mödosamt. Världsbanken behövde eliminera det manuella arbetet med att samla in och underhålla inventeringen, skapa en plats för att samla in och lagra information om tillämpningar och ha möjlighet att göra en noggrann analys av effekterna när man överväger att lägga till en tillämpning i portföljen.

Solution: A Single Source for Integrated Enterprise Application Management

With automation top of mind, Abduljabbar and his team looked for a single solution to transform its APM process and implemented Planview’s solution for capability and technology management. “The solution eliminates all of our manual efforts in collecting and maintaining application inventory with one place to capture, store and maintain application information,” he says. “We use capability and technology management to establish lineages from the business architecture layer to the application and infrastructure that supports it.”

“Capability and technology management has become the system of record for the World Bank,” says Abduljabbar. “We have so much confidence in the data within the solution, we integrated it with other key applications for performance monitoring. We also use the solution data for our annual investment planning process and for IT and business capabilities review. We have peace of mind that our repository and IT governance information is always current and correct.”

Beyond data integrity, the automation has saved the World Bank significant time. The architecture review process used to take Abduljabbar’s team a minimum of eight weeks to complete. With the automation of the solution doing the heavy lifting for them, they can generate a lineage report or a line of sight report within seconds.

As capability and technology management was deployed, it instantly brought accountability to the application documentation process. “The business lines are now motivated to ensure their application information is up to date because they know we show a compliance report to their directors and senior management,” says Abduljabbar. “Because people are keeping their data current, there is more trust in the repository content.”

This trust has spilled over into every decision that business leaders are involved in. During the governance process, for instance, requests for apps are no longer green-lighted without first being vetted towards strategic alignment. With Planview’s solution for capability and technology management, introducing new applications into the portfolio establishes the answers to questions such as “What business or IT capability will this support? Does this application help us do something better to gain a competitive advantage?” This capability helps simplify decisions and ensures investments are bringing value to the World Bank.

Results: One Repository and the Answers to Key Questions that Deliver Value

Since implementing Planview’s solution for capability and technology management, the World Bank has:

  • Better application alignment with the business and IT that improves annual planning, leading to confidence in the right investments
  • Accurate automated report generation capabilities, reducing manual process from 8 weeks down to seconds
  • A single, trusted repository of detailed application data that is accessible to stakeholders, arming leaders with information to make the best decisions

Världsbanksgruppen förlitar sig nu på Planviews lösning för kapacitets- och teknikhantering för att samla in, hantera och underhålla sin inventering i en enda tillförlitlig registerkälla. Här är en länk till hela fallstudien "Världsbanksgruppen levererar ökat affärsvärde med Application Portfolio Management."

Förvaltning av kapacitet och teknik Demo av företagsarkitektur

Relaterade inlägg

Skrivet av Cetiera Carmona Marknadsföringschef

Cetiera Carmona är marknadsföringsansvarig på Planview, Inc. I den här rollen leder hon företagets ansträngningar för att behålla kunderna på marknaden och har ett mycket nära samarbete med kundsuccéteamen. Hon är ansvarig för att skapa, implementera, analysera och ständigt förbättra robusta kampanjer och program för att behålla kunder i flera kanaler som bidrar till att öka engagemanget hos våra användare, förbättra användningen och antagandet av våra produkter och minska antalet kunder som lämnar oss. Förutom att hantera Planview Customer Community sitter Cetiera i kommittén för Planview Horizons Customer Conference. Hon brinner för att engagera och bygga relationer med kunderna. Hon tog examen från University of Texas i San Antonio.