Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Agil affärsmetodik: En introduktion

Publicerad By Team AdaptiveWork

När en bra idé dyker upp inom en bransch är det bara en tidsfråga innan människor utanför branschen lägger märke till den och börjar leta efter sätt att tillämpa idén i sitt eget arbete. Konceptet projektledning i sig är ett perfekt exempel - även om det en gång i tiden var begränsat till några få områden som teknik och konstruktion är projektledning nu en central del av i princip alla branscher runt om i världen.

På senare tid har begreppet agil metodik börjat vandra utanför sin ursprungliga plats inom programvaruutveckling. I takt med att tekniken fortsätter att förändra människors sätt att arbeta blir processen med att utforma och bygga programvara alltmer synlig för människor utanför IT- och utvecklingsavdelningen. När andra affärsenheter blir mer bekanta med utvecklingsprocessen är det naturligt att de intresserar sig för hur utvecklarna hanterar sina projekt. Användningen av agila metoder i andra branscher än mjukvaruutveckling har blivit känd som den agila affärsmetodiken.

Vad är Business Agile Methodology?

Det agila tillvägagångssättet för mjukvaruutveckling introducerades för första gången för ungefär 15 år sedan, som en alternativ till den traditionella vattenfallsmetoden som hade använts i årtionden. Vattenfallsmetoden fungerade fortfarande bra för förutsägbara projekt, men programvaruutvecklare behövde en mer flexibel metodik för att hantera projekt där utmaningarna, och till och med det önskade slutresultatet, var svåra att definiera.

Agil utveckling fokuserar på flexibilitet under hela projektets livscykel, vilket gör det möjligt för projektteamen att snabbt reagera på nya insikter eller förändringar i projektets omfattning eller leveranser. Ett agilt projekt omfattar vanligtvis flera korta utvecklingsrundor, varefter projektets intressenter utvärderar arbetet och justerar sina planer utifrån ny information som kan ha kommit fram. Det yttersta målet med agila utvecklingsmetodik är att leverera produkter av högre kvalitet på kortare tid, med mindre behov av omfattande omarbetning eller revidering.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

Hur tillämpas agil metodik på företag?

Den agila affärsmetodiken är ett sätt att hantera affärsprocesser i en mycket oförutsägbar miljö. Precis som mjukvaruutvecklare använder agila metoder för att reagera på förändringar i projektkrav kan företag använda agila metoder för att reagera på organisatoriska förändringar, öka produktiviteten och möta oväntade kundbehov. Den agila affärsmetodiken blir allt populärare i många olika branscher och kan hjälpa organisationer att sänka sina kostnader och behålla sina kunder på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Det betyder inte att man måste hålla sig till alla delar av Agile methodology, som att förlita sig på agile scrum-metodik. företag lägger tonvikten på flexibilitet och snabbt beslutsfattande i stället för att förlita sig på traditionell byråkrati. Några få enkla steg i agil metodik kan hjälpa alla företag att börja arbeta med smidighet:

  • Skapa tvärfunktionella team som har till uppgift att lösa specifika problem, i stället för att låta avdelningar eller affärsenheter skicka ansvaret för problem fram och tillbaka mellan varandra.
  • Att ta till sig mobil teknik och molnbaserade projektledningsverktyg, vilket gör det möjligt för de anställda att arbeta utanför traditionella kontorsmiljöer.
  • Arbeta för att förkorta projekttiderna så att organisationen kan förbättra sina produkter eller tjänster snabbare som svar på förändringar på marknaden.

Planview AdaptiveWork har utsetts till ledare i G2s Grid Report för PPM-programvara. Vi har vunnit priset under 4 säsonger av 2020 och nu även under vintern 2021.

Läs recensioner av Planview AdaptiveWork One på G2

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork