Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

5 ways collaboration tools boost team performance

Publicerad By Team AdaptiveWork

Trots att är allmänt överens om vikten av samarbetsverktyg på arbetsplatsen har vissa organisationer varit långsamma med att vidta åtgärder för att underlätta ett bättre samarbete i projektgrupperna. Det mest effektiva sättet att öka samarbetet är naturligtvis att införa en molnbaserad samarbetslösning som Planview AdaptiveWork. Att lägga till online-samarbetsverktyg kan innebära vissa inledande förändringar i företagets befintliga affärsprocesser, men förändringarna kommer att ge resultat nästan omedelbart på många olika områden.

Här är fem sätt på vilka en samarbetslösning online kan hjälpa din organisations projektgrupper att arbeta effektivare och mer ändamålsenligt.

verktyg för samarbete på nätet
Bättre kommunikation

En av de största riskerna för ett projektteam är att teammedlemmarna kan missa viktig information under projektets gång. På företagsnivå, där teamen vanligtvis är stora, komplexa och geografiskt utspridda, är det mycket lätt för någon att missa ett e-postmeddelande eller glömma att inkludera en teammedlem på ett möte. Samarbetsverktyg hjälper gruppmedlemmarna att hålla tätare kontakt under hela projektet, vilket minskar risken för att någon missar en viktig uppdatering.

Minskad stilleståndstid

Samarbetsverktyg online eliminerar onödiga förseningar som kan uppstå när gruppmedlemmar måste vänta på att någon ska uppdatera, skicka eller flytta ett dokument innan arbetet kan fortsätta. Planview AdaptiveWork ger en centraliserad plats för all projektdokumentation, så att teammedlemmarna kan se de mest aktuella projektplanerna, kravdokumenten och annan viktig information i realtid.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering
Ökat engagemang

Människor arbetar hårdare när de känner sig nöjda med det de gör. Medarbetarnas engagemang - den grad i vilken medarbetarna anstränger sig extra mycket i sitt arbete - ökar vanligtvis efter att en organisation har infört en samarbetslösning online. Samarbetsverktyg förbättrar arbetsmoralen på arbetsplatsen genom att föra människor närmare varandra och eliminera faktorer som kan göra gruppmedlemmarna främmande, som slöseri med arbete och kommunikationsstörningar.

Förbättrat beslutsfattande

Ingen kan fatta ett bra beslut på grundval av ofullständig information. Tyvärr får projektledare och teammedlemmar ofta göra just det, särskilt i kritiska ögonblick när beslut måste fattas snabbt. Programvara för samarbete gör det möjligt för projektledare att basera sina beslut och rekommendationer på den mest aktuella informationen och att samla in synpunkter från teammedlemmar som annars kanske inte skulle ha kunnat delta i diskussionen.

Leveranser av högre kvalitet

Det ultimata måttet på ett -projektteams prestationer är kvaliteten på de slutliga resultaten. Genom att underlätta bättre kommunikation, effektivare arbete och mer välgrundade beslut kan samarbetsverktyg dramatiskt öka chansen att ett projektteam når sina mål i tid och inom budget. Högkvalitativa leveranser ger nöjdare kunder, fler hänvisningar och ökade intäkter, vilket gör att en organisation kan se avkastningen på sin samarbetsinvestering direkt på sin vinstlinje.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork