Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Storskalig arkitektur

5 Viktiga strategier för hantering av programportföljen

Femstegsprocess för att bedöma och hantera företagets egen programportfölj

Publicerad Av Leyna O'Quinn

5 Viktiga strategier för hantering av programportföljen

Idag förlitar sig organisationer mer än någonsin på mjukvaruprogram och externa teknikleverantörer för att tillgodose sina behov av informationsteknik. Men när dessa krav utvecklas blir det svårt att hålla reda på vilka program du har, vilket syfte de har, hur de används och vilket värde de har. Detta är ett problem som APM (Application Portfolio Management) kan lösa.

Vad är förvaltning av applikationsportföljen?

Med förvaltning av applikationsportföljen avses disciplinen att samla in data om varje teknisk applikation som ett företag använder, för att övervaka och mäta varje applikations affärsvärde.

APM bygger på en poängsättningsalgoritm där varje applikation i företagets inventarieförteckning rangordnas utifrån en uppsättning kriterier, t.ex:

 • Kostnaden för att bygga och underhålla varje tillämpning.
 • Det affärsnytta som levereras av varje tillämpning.
 • Den förväntade livslängden för varje tillämpning.

I slutändan kan en APM-process göra det möjligt för organisationer att modernisera och effektivisera sin applikationsförteckning och ge en transparent bild av hur varje applikation används och hur väl den bidrar till organisationens övergripande tekniska mål.

Fördelar med förvaltning av applikationsportföljen

Genom att använda en effektiv APM-lösning kan en organisation:

 • Strategiskt fastställa vilka applikationer som bevisar sitt affärsvärde;
 • Eliminera dem som inte uppfyller verksamhetens behov eller strategiska affärsmål.
 • Stödja utvecklingen av en framtidsinriktad strategi för programhantering.

Denna framtidsinriktade strategi fokuserar på att bygga upp en applikationsförteckning som är flexibel och kan anpassas och skalas för att möta framtida affärsbehov. Ett APM-system hjälper företag att utvärdera IT-kostnader för att mer effektivt fördela sina resurser, så att de kan frigöra mer av sin IT-budget för att investera i nya projekt som bidrar till företagets strategiska mål och säkerställa att de investerar i modern, skalbar teknik.

5 Viktiga strategier för att hantera en applikationsportfölj

Använd den här processen i fem steg för att bedöma och hantera ditt företags egen programportfölj:

Hantering av applikationsutbud

 1. Gör en fullständig inventering av alla program som används eller ägs av företaget.

Kategorisera och rationalisera varje tillämpning som har använts tidigare, används för närvarande eller har föreslagits för framtida projekt. Notera kostnaden för att driva varje applikation, vilken funktion den utför, vilka andra applikationer den används samtidigt och vilka projekt den används för att stödja. Eftersom detta kan vara ett stort åtagande kan det vara lämpligt att till att börja med fokusera på att inventera de program som används i pågående projekt innan du analyserar program som används sällan.

 1. Eliminera överflödiga tillämpningar.

När inventeringen är klar bör du ha en bra uppfattning om vilka affärsfunktioner som utförs av varje applikation och om det finns applikationer med dubbla funktioner. Under denna process kommer du troligen att upptäcka att ett antal äldre program används för att utföra uppgifter som överlappar de nya programmens funktioner. Ta tillfället i akt att ta bort sådana överflödiga program, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar för IT-avdelningen.

 1. Identifiera varje applikations affärsvärde och funktion.

När du har tagit bort program som uppenbart är överflödiga kan du nu bedöma värdet av varje återstående program genom att analysera dess affärsvärde. I stället för att enbart fokusera på ekonomiska frågor måste din organisation göra en omfattande översikt för att fastställa det värde som genereras av varje applikation. För att göra detta bör varje IT-tillämpning poängsättas utifrån sex separata kriterier: strategisk anpassning, påverkan på affärsprocessen, arkitektur, direkt återbetalning, risk och kund/intäkter.

 1. Kartlägg dina tillämpningar i ett TIME-diagram.

När affärsvärdet och funktionen för varje applikation har identifierats, bestäm var varje applikation passar in i ett TIME Chart, baserat på Gartners portföljtriageprocess.

Planview Portfolios Demo

TIME-tabellen består av fyra kategorier på hög nivå:

 • Tolerera- Applikationerna i den här gruppen är de som levererar affärsvärde men som inte nödvändigtvis är byggda på moderna plattformar eller väl integrerade med företagets infrastruktur.
 • Invest/Innovate/Integrate- Denna grupp av tillämpningar har stora utsikter att ge betydande affärsvärde, men kräver att företaget investerar i integrering eller uppgradering av befintlig infrastruktur för att se till att dessa tillämpningar kan fungera på högsta nivå.
 • Migrera/Modernisera/Remediate- Denna applikationskategori avser teknik som omfattar programvara som inte längre stöds eller som är beroende av en liten grupp mänskliga resurser med specialiserad kunskap.
 • Eliminera- Förutom överflödiga applikationer kan du i din analys upptäcka att vissa av applikationerna i din inventering har litet eller inget affärsvärde, eller att kostnaderna för att driva applikationen vida överstiger de resultat som uppnås. I dessa situationer bör sådana ansökningar markeras för att elimineras.

Efter att ha gjort en TIME Chart har din organisation ett tydligt perspektiv på var varje applikation passar in i IT-processen och vilka åtgärder som bör vidtas för att maximera affärsvärdet av varje applikation.

 1. Optimera dina resurser i förhållande till dina tillämpningar.

Vid denna tidpunkt bör du ha en god överblick över de kostnader och resurser som krävs för att driva varje program. Arbeta nu för att maximera effektiviteten i varje ansökningsprocess genom att se till att din personalförsörjningskedja används och hanteras effektivt. En plattform för hantering av portföljresurser kan användas för att övervaka och spåra ineffektivitet i processen och för att implementera mycket effektiva och transparenta system för arbetsprocesser.

Avslutande reflektioner

Hantering av applikationsportföljen är viktig för alla organisationer som förlitar sig på applikationer för att uppfylla affärsbehov. Den stora spridningen av applikationer under det senaste decenniet har lett till ett ökat beroende av applikationshantering, underhåll och optimering. Det blir ännu viktigare att utveckla tillämpningar i takt med att organisationer omvandlar sina verksamheter digitalt.

Organisationer som strävar efter att dra nytta av sina applikationsinvesteringar måste införa en APM-process som en del av den övergripande IT- och EA-strategin. Om en organisations applikationsstack inte hanteras aktivt förlorar organisationen sin förmåga att förbli flexibel och innovativ och kan hamna på efterkälken i förhållande till konkurrenterna. Genom att implementera en omfattande och effektiv APM-process idag kan ditt företag göra de tekniska förändringar som hjälper det att ligga steget före i morgon.

Vill du veta mer och se hur Planview kan hjälpa dig? Registrera dig för en gratis demo av Planview Portfolios idag.

Relaterade inlägg

Skrivet av Leyna O'Quinn Strategist för innehåll

Leyna O'Quinn är certifierad Scrum Master och certifierad SAFe Agilist. Hon har förvaltat Planviews bloggstrategi i mer än 7 år. Hon skriver om portfölj- och resurshantering, lean och agil leverans, projektsamarbete, innovationshantering och företagsarkitektur. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att skriva om teknik, industritrender och bästa praxis. Hon har en Bachelor of Science i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring.