Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Produkter & Verktyg

Vad driver Innotas by Planview på den europeiska marknaden?

Publicerad Av Shlok Vaidya
Vad driver Innotas by Planview på den europeiska marknaden?

It’s complicated. Project managers must embrace the lightning fast pace of innovation. They must also ensure portfolios, programs, and projects are linked to strategy – along with managing resources and owning execution. Project Manager Today, is a leading and only independent magazine for project managers and we’re excited to share the recent in-depth review of Innotas by Planview.

In the article, Technical Editor Steve Cotterell explores why Planview is rapidly expanding in the European PPM market. By linking people, technological, and financial assets, Planview’s work and resource management (WRM) solutions are effectively connecting strategy and execution with resource optimization. A cloud-based solution, Innotas is designed to help users discover whether the projects they are working on are not only the right ones, but the best investments for the business.

I artikeln menar Cotterell att Innotas och andra Planview-produkter har hittat en publik hos både stora organisationer som är nya för PPM-programvara och små och medelstora företag. Här är några av höjdpunkterna i denna djupgående granskning av Innotas från Planview:

  • Produktens uppdaterade användargränssnitt innebär att rapportering, navigering och användarupplevelse kombineras och effektiviseras, vilket ger en stark och flexibel resursplanering.
  • Alla Innotas-data kan användas för att rapportera om enskilda portföljer och för rapporterings- och analysändamål kan de rullas upp till högsta nivå.
  • Inskickade förfrågningar passerar genom en process med fassteg, som erbjuder en helt konfigurerbar poängsättningsmodell som kan associeras med specifika förfrågningstyper.
  • Gantt-diagram kan hjälpa till att spåra problem och risker, liksom informella ändringsförfrågningar och lärdomar. Uppgifter om den relativa risken kan samlas in och övervakas och åtgärder för att minska riskerna kan spåras.
  • Vid scenarioplanering används en egen algoritm för att välja ut och optimera de projekt som enligt beräkningarna ska ingå i en portfölj. Detta hjälper organisationer att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån organisationens prioriteringar.

Produktrecensioner är ett bra sätt att lära sig mer om produkter. Läs hela recensionen för att få veta hur Innotas levererar en beprövad lösning för att hantera projekt och resurser och förbättra styrning och synlighet. Hur hanterar du för närvarande organisationens projekt? Lämna en kommentar nedan.

Relaterade inlägg

Skrivet av Shlok Vaidya Direktör, produkthantering

Shlok Vaidya is the Senior Product Manager on the Innotas team at Planview. He has a decade of experience achieving big product outcomes across a variety of industries, including turning around a 100-year-old-company, building a successful mobile startup, and working with spies and generals on information operations. In 2011 he was named one of the top 100 technology entrepreneurs in New Orleans and Shlok’s insight has been published in TechCrunch, The New York Observer, PandoDaily, the Weekly Standard, Calgary Herald, the International Relations and Security Network, the Small Wars Journal, and the Post Carbon Institute.