Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Agil planering för företag, Hantering av projektutbud

5 Sätt att bli agil: en sammanfattning

Del 6: Resan som är värd att göra

Publicerad Av Linda Roach

5-sätt-att-vara-agil-en-översikt

När vi nu avslutar vår sexdelade bloggserie om hur man blir smidig ska vi ta en titt tillbaka på de fem föregående bloggarna och ge dig en kort sammanfattning av deras viktigaste punkter. Under hela den här serien har vi diskuterat de fem sätten att bli agil, tagit upp de primära problemen och vägspärrarna samt de kritiska stegen som krävs för att omvandla PMO, allt baserat på whitepaper, The Agile PMO: 5 Steps to Driving Agility at Scale . Oavsett om din organisation befinner sig i början av denna övergång, är på väg runt hörnet eller är fast någonstans i mitten, hoppas vi att du har hittat användbara tips och vägledning om nästa bästa steg.

Del 1: Att driva agilitet i stor skala: Det agila PMO

Agiles snabbhet och flexibilitet gör det till en attraktiv arbetsmekanism för hela organisationen, och PMO har en idealisk position för att leda vägen. Organisationer måste bli mer anpassningsbara för att uppnå större innovation, lyhördhet, effektivitet och produktivitet.

Vägen till smidighet kräver en genomtänkt strategi och tålamod. Även om majoriteten av organisationerna erkänner behovet av organisatorisk smidighet är det få som har uppnått detta i hela företaget. En av de främsta orsakerna till detta är det faktum att PMO:s inte tar till sig olika sätt att arbeta, såsom Lean, Agile, iterativ och kollaborativ. Detta måste förändras. Alla arbetsmetoder är välkomna i en agil miljö.

Agil utveckling förespråkar också självstyrande, dedikerade team i stället för enskilda personer som tilldelas ett projekt för snabbare och mer kundorienterad leverans.  Finansierings- och portföljförvaltningen måste också förändras för att bli anpassningsbar. Även om dessa förändringar kan verka skrämmande rekommenderar Gartner organisationer att vidta åtgärder för att utvecklas, eftersom smidighet är det enda sättet att överleva i den digitala affärsera.

Planview-Blogg-Agile-PMO

Del 2: Agil omvandling kräver lagom mycket styrning

Traditionell portföljförvaltning byggde på kontroller uppifrån och ner. Agilitet vänder dock på denna hierarki på huvudet. För att främja innovation, kreativitet och produktivitet måste företaget balansera övervakning uppifrån och ner med smidighet nedifrån och upp. Gartner rekommenderar ett samarbetsinriktat ledarskap för att möjliggöra kontinuerlig leverans av affärsresultat och snabb respons på feedback från botten.

PMO blir mäklare, prioriterar investeringar på hög nivå och blir kontaktperson mellan företagsledare och leveransteam. När PMO går från ett kontrollcenter till ett vägledningscenter kan du ge rätt mängd vägledning för att säkerställa strategisk anpassning utan att kväva innovation. Samarbetsledarskap anpassar leveranserna till strategin genom att översätta strategin till mätbara mål, koppla den till investeringar och resultat och sedan planera och hantera tvärfunktionella program. Genom att ge insyn i realtid i finansiering och kapacitet skapar PMO transparens och ansvarsskyldighet.

Del 3: Agil omvandling: PMO:s nya paradigm

Ofta har PMO ett rykte om sig att förespråka standardmetoder för projektledning. Resan mot ett mer agilt PMO kräver ett perspektivskifte. Det handlar mindre om metoden och mer om det önskade resultatet. I den här agila miljön bör olika typer av arbete accepteras så länge som teamet kan leverera värde.

Vidare kräver den agila omvandlingen att fokus omdirigeras från projekt till portföljhantering och kontinuerlig planering för att möjliggöra smidighet när det gäller att omsätta strategi i leverans på en kontinuerlig, tvärfunktionell basis. PMO:s kan skapa en sammanhängande uppsättning planeringsprocesser som är flexibla och smidiga, inklusive strategisk planering, kapacitetsplanering, finansiell planering och investeringsplanering, projekt- och arbetsplanering samt teknikplanering.

PMO bör kunna utvärdera portföljen kontinuerligt och omfördela finansiering och resurser till de program som visar sig ge mest värde. PMO kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av strategiska planer för att leda organisatoriska förändringar, mäta framsteg, förstå effekter och göra justeringar.

Del 4: Att övergå från projekt till ett produktcentrerat tillvägagångssätt

När kundernas krav fortsätter att utvecklas måste PMO kunna anpassa sig och hjälpa organisationen att kontinuerligt leverera värdefulla produkter. En produktcentrerad modell för programvaruleverans kräver att produktcheferna tar ansvar för hela produktlivscykeln, från idé till solnedgång, och omvandlar kundernas efterfrågan till en produktvision och en färdplan.

Produktägare samarbetar med produktchefer, programchefer och PMO för att utveckla en plan för att maximera värdet av den produkt som är resultatet av utvecklingsteamets arbete. Det flexibla PMO anpassar investeringar och kapacitet till företagets strategi och mäter resultaten utifrån affärsvärdet. Iterativ finansiering kommer att främja experiment som lär sig när man går och misslyckas snabbt, samt en mer frekvent planering som är anpassningsbar till förändringar. Genom att finansiera resultat av produkter och program i stället för projekt kan organisationer styra investeringarna efter horisont för snabbare leverans och högre värde.

Del 5: Resan mot att omfamna Agile: Ett holistiskt tillvägagångssätt för PMO

Vägen till ett agilt PMO kan inte kartläggas helt och hållet, men den är värd resan. De här fem stegen kan hjälpa dig att komma igång och vägleda dig.

  • Integrera leveransen med strategisk planering och portföljplanering
  • möjliggöra en kontinuerlig planering för att kunna ta till sig oundvikliga förändringar
  • Anpassa sig till en lean portföljförvaltning
  • Stöd för alla typer av arbete
  • Samla in rätt analyser och övergå från rapportering till att generera insikter i värdebaserade KPI:er.

Genom att kartlägga vägen mot smidighet med lärande, anpassningsförmåga och kontinuerlig förbättring kan ditt PMO återskapas från ett kostnadscenter till ett värdecenter. PMO blir den erfarna experten som vägleder resten av företaget på en liknande resa mot smidighet. På så sätt blir PMO hjälten som bygger en bred grund som gör det möjligt för team, avdelningar och hela företaget att reagera på förändringar, vara snabba på marknaden och kontinuerligt leverera värde.

lean-portfolio-management-for-the-PMOAvslutande reflektioner

Som vi har sett börjar vägen till ett mer flexibelt företag med ett mer flexibelt PMO. Resan kan ha vissa hinder och oväntade vändningar, men i slutändan är smidighet i denna snabbt föränderliga värld nyckeln till långsiktighet. PMO får inte missa möjligheten att vara en ledare för förändringshantering.

Glöm inte att ladda ner hela whitepaper, "The Agile PMO: 5 Steps to Driving Agility at Scale," för mer information om varje del av den här bloggserien.

Relaterade inlägg

Skrivet av Linda Roach Direktör, marknadsföring av lösningar

Linda Roach är ansvarig för lösningsmarknadsföring på Planview och samarbetar med kunderna för att formulera deras affärsutmaningar och kvantifiera värdet av att genomföra förändringar. Linda leder Planviews agila go-to-market-team för portfölj- och resurshantering. Under sin tid har Linda hjälpt till att driva Planviews marknadsförbättring och betydande tillväxt genom ledande roller inom marknadsföring. Linda har tidigare arbetat på Pervasive Software, VTEL och Kodak där hon ledde marknadsinitiativ för nya produkter och produktutvidgning. Linda har en BS-examen i kemiteknik från SUNY Buffalo.